Vitajte, TU nájdete to najaktuálnejšie spravodajstvo z mesta nové zámky, reportáže a RTTV SprávY.

Mesto vyhlasuje zbierku pre Novorodeneckú kliniku Nové Zámky „Na pomoc bábätkám“

Mesto vyhlasuje zbierku pre Novorodeneckú kliniku Nové Zámky „Na pomoc bábätkám“

Od 2.12 do 16.12.2018 budete môcť pomôcť extrémne nezrelým a vážne chorým novorodencom. Zbierku organizuje Mesto Nové Zámky pre Novorodeneckú kliniku Nové Zámky. Výnosy zo zbierky budú použité na poskytovanie vysokošpecializovanej starostlivosti týmto novorodencom. Prispieť môžete na účet Mesta Nové Zámky ( Číslo účtu: SK5002000000000012039172 Variabilný symbol: 349050918) alebo do prenosnej pokladnice mesta s označením „Dobrovoľná zbierka“, umiestnenej vo vstupných priestoroch Rímskokatolíckeho kostolaPrečítajte si viac o Mesto vyhlasuje zbierku pre Novorodeneckú kliniku Nové Zámky „Na pomoc bábätkám“[…]

Komentáre: